گروه خانواده جمعیت طلوع رهایی رستا

کاهش اسیب های اجتماعی

گروه خانواده جمعیت طلوع رهایی رستا

کاهش اسیب های اجتماعی

گروه خانواده در صبحی دلپذیر

جمعیت طلوع رهایی | يكشنبه, ۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۵۰ ق.ظ

بنام خالق یگانه ومهربان

در روز جمعه مورخ 96/9/3 گروه خانواده روز بسیار شادی را باعشق کنار هم سپری کردند .

با ورزش صبحگاهی آغاز شد وگروه دارت , والیبال و بدمینگتون بسیار پرشور بازی کردند و هر کارگروه کنار هم صبحانه خوردند .

درود برجمعیت طلوع رهایی رستا


  • جمعیت طلوع رهایی

بلوغ جنسی نوجوانان

جمعیت طلوع رهایی | سه شنبه, ۲۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۱۳ ق.ظ

به نام خالق یگانه ومهربان

 کارگاه آموزشی بسته گروه خانواده در مورخه 96/8/22 با موضوع بلوغ جنسی نوجوانان با آموزشگری سرکار خانم اسناد درشعبه ابوذر برگزار شد.

  • جمعیت طلوع رهایی

گروه خانواده در آدینه ای دیگر

جمعیت طلوع رهایی | شنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۲۴ ق.ظ

به لطف وعنایت خداوند متعال گروه خانواده یک روز بسیار دلپذیر را کنار هم گذراندند.

  • جمعیت طلوع رهایی

زندگینامه مادری نمونه

جمعیت طلوع رهایی | دوشنبه, ۱۵ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۰۶ ب.ظ

به نام خالق یگانه ومهربان

در این قسمت با سرگذشت سرکار خانم توان آشنا خواهیم شد و امیداواریم که با خواندن این مطلب درس بزرگی برای خانواده ها و فرزندانشان باشد....

  • جمعیت طلوع رهایی

آدینه ای دیگر همراه با گروه خانواده

جمعیت طلوع رهایی | شنبه, ۱۳ آبان ۱۳۹۶، ۰۹:۲۷ ق.ظ

به لطف و عنایت خداوند متعال روز جمعه مورخه 96/8/12 گروه خانواده روز بسیار پرشوری را با ورزش وصبحانه کنار هم گذراندند.


  • جمعیت طلوع رهایی

گروه خانواده وآدینه ای دیگر

جمعیت طلوع رهایی | شنبه, ۶ آبان ۱۳۹۶، ۰۹:۵۰ ق.ظ

به لطف خداوند مهربان مورخه 96/8/5  یک صبح جمعه ای دیگر گروه خانواده جمعیت طلوع رهایی رستا یک روز شاد را با صمیمت کنار هم گذراندند.

با تشکر از سرکار خانم ممیوند مسئول گروه خانواده و سرکار خانم موسوی معاون گروه خانواده واعضای دو شعبه (شعبه ابودر و شعبه والفجر)

درود برجمعیت طلوع رهایی رستا


  • جمعیت طلوع رهایی

گزارش تصویری از گروه خانواده در هفته تربیت بدنی

جمعیت طلوع رهایی | شنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۶، ۰۹:۱۹ ق.ظ

به لطف خالق یگانه گروه خانواده در مورخه 96/7/28 آدینه ای دیگر را در پارک سمیه گذراندند.

به مناسبت هفته تربیت بدنی نرمش و ورزش را خیلی پرشور انجام دادند.

با تشکر از مسئول ومعاون گروه خانواده سرکار خانم ممیوند وسرکار خانم موسوی ومربی ورزش خانم سلطانی که در این مسیر زحمت می کشند.

درود بر جمعیت طلوع رهایی رستا

  • جمعیت طلوع رهایی

جمعه ای پرشور در گروه خانواده رستا

جمعیت طلوع رهایی | جمعه, ۲۱ مهر ۱۳۹۶، ۰۲:۲۱ ب.ظ

به لطف وعنایت خداوند متعال در روز جمعه مورخ 96/7/21 گروه خانواده جمعیت طلوع رهایی رستا در شعبه مرکزی کنارهم جمع شدند وروز بسیار پرشوری را گذراندند.

سرکار خانم ممیوند عزیز مسئول گروه خانواده صحبت های ارزشمندی را بیان کردند .

هر کارگروه در کنار راهنمایشان صبحانه میل کردند وروز شادی را سپری کردند.

  • جمعیت طلوع رهایی

آدینه ای متفاوت در گروه خانواده

جمعیت طلوع رهایی | شنبه, ۱۵ مهر ۱۳۹۶، ۰۹:۰۱ ق.ظ

به لطف و عنایت خداوند متعال گروه خانواده صبح جمعه ای بسیار صمیمی وپر شور را در شعبه ابوذر گذراندند.

با ورزش صبحگاهی شروع کردند ودر کنارهم به صورت کارگروهی صبحانه ای دلپذیر صرف کردند.
از سرکار خانم ممیوند عزیز وسرکار خانم موسوی عزیز مسئول ومعاون گروه خانواده کمال تشکر را داریم.

  • جمعیت طلوع رهایی

گزارش تصویری از جشن گروه خانواده

جمعیت طلوع رهایی | سه شنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۳۸ ق.ظ

به لطف وعنایت خداوند متعال جشن با شکوه گروه خانواده در مورخه 96/6/27 در شعبه ابوذر برگزار شد.

در این جشن باشکوه از سرکار خانم ممیوند مسئول گروه خانواده وسرکار خانم موسوی معاون گروه خانواده تشکر و قدر دانی بعمل آمد.

جناب آقای حبیبی دبیر کل جمعیت طلوع رهایی رستا بعد  صحبتهای ارزشمندشان از خانم ممیوند تشکر کردند وهدیه ای را تقدیم نمودند.

  • جمعیت طلوع رهایی